S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Maxmoda
Juhoslovanská 5
04013 Košice
tel: +421 905 542 573
info@maxmoda.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 22 €
skladom
naša cena 20 €
skladom
naša cena 20 €
skladom

Reklamačný poriadok
Reklamačné podmienky
 
 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

1.Reklamovať je možné len tovar,ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

2.Ak kupujúci je spotrebiteľ(fyzická osoba,ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov ,ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianského zákonníka a týchto reklamačných podmienok.Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný,záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom,postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

3.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti ,alebo priamo od predávajúceho,ak si tovar preberá kupujúci osobne,v deň jeho prevzatia.

4.Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho hneď po zistení vady.

5.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

      1)k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim

      2)nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,spôsobom iným,ko bol uvedený v návode na používanie

      3)používaním tovaru v podmienkach,ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prestrediu tovaru           podľa návodu

      4)zanedbaním strárostlivosti a údržby o tovat

      5)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním

      6)používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,všeobecnými zásadami.technickými normami,bezpečnostnými                     predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady,ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež na bežné opotrebenie tovaru(alebo jeho časti)spôsobené používaním tovaru.Za vadu nie je možné považovať,ako vyplýva už z povahy veci,doba jej min.trvanlivosti alebo doba spotreby,ktorá môže byť obmedzená na kratší čas.Doba minimálnej trvanlivosti,doba použiteľnosti,doba spotreby alebo obdobná lehota je uvedná na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

8.Reklamovaný tovar je potrebé zaslať na našu adresu uvedenú nižšie,avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu.Tovar je potrebné vhodne zabaliť,aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar poslať doporučene,prípadne ako poistenú zásielku.K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.......(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne(poštou) alebo osobne. Naša adresa:Dušan Jalč, Juhoslovanská 5, 04013 Košice.Kontakt na osobu pre riešenie reklamácií:Dušan Jalč, tel: 0915914239.

9.Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnemí reklamácie tovaru vo vhodnej forme.Za deň uplatnemia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu,najneskôr však momentom,kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie.Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď,musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10.Predávajúci je povinný určiť spôsobvybavenia reklamácie ihneď,v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.V odôvodnených prípadoch,najmä,ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenietovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr..Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právoodstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11.Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

     1.Ak ide o vadu,ktorú možno odstrániť,má kupujúci právo,aby táto vada bola bezodplatne odstránená bez zbytočného odkladu.

     2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,alebo ak sa vada týka len súčasti veci,výmenu súčasti ,ak tým                   predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

     3.Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec,ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

     4.Ak ide o vadu,ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo odstúpenie od        zmluvy.Takéto isté právo má kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady,ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

     5.Ak ide o iné neodstrániteľné vady,má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.Reklamácia sa považuje za vybavenú,ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru,jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru,písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.O výsledku reklamačného konania je kupujúci informovaný v zákonnej lehote.

13.Nepoškodenie tovaru,resp.neporušenosť obalu(podľa pokynov pri preberaní tovaru)je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru,nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť.Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu.Vaším podpisom kurierovi potvrdzujete,že obal je nepoškodený.

14.Tieto reklamečné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok,a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykolvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.

KONTAKTY

Maxmoda

Adresa: Juhoslovanská 5

PSČ: 04013 Košice

Email: info@maxmoda.sk

Telefón: +421 905 542 573

ZWZiNWJlMj